Reflextherapie bij kinderen

 

Reflextherapie bij kinderen
Voetreflextherapie kan ook een positieve werking hebben bij kinderen, denk hierbij aan als behandeling van indicaties zoals astma, eczeem, allergie, verstoorde darmflora, angst, drukke kinderen, concentratieproblemen, autisme en ADHD.

Contra-indicaties
Er zijn aantal situaties waarin voetreflex niet toegepast kan worden:

Hoge koorts
Aandoeningen die operatief behandeld dienen te worden
Open wonden
Besmettelijke huidziektes
Zeer slecht werkende organen
Hartklachten
Zeer hoge bloeddruk
zwangerschap(in de 1ste 3 maanden van de zwangerschap en bij zwangerschappen met complicaties)
Trombose
Extreme vermoeidheid en uitputting