Reflextherapie

 

Reflextherapie
Lotus
Deze behandeling stimuleert de normale functies van het betrokken orgaan en bevordert daardoor de innerlijke geneeskracht. Lichaam en geest komen tijdens een massage tot rust. Blokkades worden opgeheven en de energiedoorstroming in het lichaam wordt gestimuleerd.
Klachten verdwijnen geheel of gedeeltelijk, na afloop van de massage voelt men zich ontspannen, fit en vitaal.

Contra-indicaties
Er zijn aantal situaties waarin voetreflex niet toegepast kan worden:
Hoge koorts
Aandoeningen die operatief behandeld dienen te worden
Open wonden
Besmettelijke huidziektes
Zeer slecht werkende organen
Hartklachten
Zeer hoge bloeddruk
zwangerschap(in de 1ste 3 maanden van de zwangerschap en bij zwangerschappen met complicaties)
Trombose
Extreme vermoeidheid en uitputting